Gebruikers voorwaarden

 

Ouddorp is een dorp en badplaats op de kop van het eiland Goeree-Overflakkee in de Nederlandse provincie Zuid-Holland en vormt samen met Stellendam, Havenhoofd en het stadje Goedereede de gemeente Goedereede

 

Hoogst waarschijnlijk heeft Ouddorp de naam te danken aan het feit dat hier vroeger de polder Diependorst oorspronkelijk de Oude Polder werd genoemd waarnaar het dorp erin de naam kreeg van het "Oud Dorp" of "Ouddorp". Alhoewel…. Over het ontstaan van het dorp tast men in het duister

 

Stellig is het wel het oudste dorp van het eiland Westvoorne. In de oude kerkelijke bescheiden, o.a. doopboeken, is er steeds sprake van het "Ouwe Dorp".

Volgens verschillende schrijvers is de toren tegelijk met de kerk in 1348 gebouwd. Deskundigen, die de stenen van beide gebouwen onderzocht hebben, zijn van mening, dat die veel ouder zijn, mogelijk al van omstreeks het jaar 900. In ieder geval moet Ouddorp al veel vroeger een kerk en toren gehad hebben, want uit officiële gegevens blijkt, dat de Heer van de Klepperstee in 1100 een geldbedrag aan kerk en toren vermaakt heeft. Zou de bouw in 1348 een herbouw geweest zijn, waarbij men de oude stenen gebruikt heeft.

 

Op een oude plattegrond van het dorp Ouddorp zien we, dat het centrum van het dorp een vierkant is, waarbinnen de kerk en de toren staan. De toegang tot dit centrum was de Kerkstraat.

Daarmee is Ouddorp ruimschoots het oudste dorp van Goeree-Overflakkee.

Met de bouw van het bungalowpark de Klepperstee is begonnen in 1973 waarbij de uitgifte van de grond op basis van erfpacht in 1974 is vastgelegd in de Algemene Erfpachtvoorwaarden.

 

In 1995 is de vereniging van erfpachters de VBEK opgericht per notariele acte met als doel het behartigen van de belangen van de leden-erfpachters op het bungalowpark de Klepperstee te Ouddorp, gemeente Ouddorp.